Πολιτική Απορρήτου

 

Πολιτική Απορρήτου για την ιστοσελίδα με το σύνδεσμο https://www.angelini.gr

Τελευταία ενημέρωση: ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Η Εταιρεία ANGELINI PHARMA HELLAS SA (εφεξής «η Εταιρεία , «εμείς» ή «εμάς»), η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Ρούπελ 4 & 17ο χλμ E.O Αθηνών-Λαμίας, ΤΚ 14564, με αριθμό καταχώρησης ΓΕΜΗ 002382901000 δεσμεύεται ότι θα προστατεύει και θα σέβεται το απόρρητό σας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (από κοινού με τους όρους χρήσης μας https://www.angelinigr/wps/wcm/connect/gr/home/condition-of-use , την Πολιτική για τα Cookies https://www.angelini.gr/wps/wcm/connect/gr/home/cookie-policy και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αναφέρεται σε αυτή) καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα υποβάλλουμε σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή τις οποίες συλλέγουμε από εσάς κατά την πλοήγησή και χρήση της ιστοσελίδας https://www.angelini.gr  (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει από καιρού εις καιρόν. Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα αυτά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και τις πρακτικές μας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριζόμαστε.

Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς, δηλώνετε αφενός ότι αποδέχεσθε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και της Πολιτική για τα Cookies, και ότι συγκατατίθεσθε στη συλλογή και επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην Παρούσα Πολιτική, βασίζεται στην συγκατάθεση που μας παρέχετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας.

1.    Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρεία ANGELINI PHARMA HELLAS SA, η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Ρούπελ 4 & 17ο χλμ E.O Αθηνών-Λαμίας, ΤΚ 14564, Ελλάδα.

2.     Συλλογή πληροφοριών 

Συλλέγουμε προσωπικές σας πληροφορίες όταν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες: (α) πληροφορίες που οι ίδιοι μας παρέχετε (β) πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένες μεθόδους. Ενδέχεται να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε με πληροφορίες που συλλέγονται με αυτοματοποιημένες μεθόδους.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών από τη φορητή συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας.

 Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για:

 • τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (διεύθυνση ΙP)
 • το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής σας, εάν επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα μέσω φορητής συσκευής
 • το είδος της φορητής συσκευής και τις ρυθμίσεις της
 • τους σειριακούς αριθμούς που αντιστοιχούν στη συσκευή σας και στα μέρη αυτής
 • τα διαφημιστικά αναγνωριστικά (για παράδειγμα, τα διαφημιστικά αναγνωριστικά IDFAs και IFAs) ή παρεμφερή αναγνωριστικά
 • τον ανακατευθύνοντα ιστότοπο (ο δικτυακός τόπος που σας οδήγησε στον δικό μας)  
 • μηνύματα προς εμάς ή για εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
 • ενέργειες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, όπως ενότητες που επισκέπτεσθε στην Ιστοσελίδα μας.

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία της φορητής συσκευής σας με χρήση γεωγραφικού εντοπισμού και τεχνολογιών όπως το GPS (παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού), το Wi-Fi (ασύρματο τοπικό δίκτυο), το Bluetooth ή η εγγύτητα σε τοποθεσία κυψέλης (cell tower proximity). H πλειονότητα των φορητών συσκευών και των φυλλομετρητών (browser), σας παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την άδεια που μας παραχωρήσατε για τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών, με χρήση των ρυθμίσεων της  συσκευής ή του φυλλομετρητή σας. Εάν έχετε ερωτήσεις για τον τρόπο που μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή πληροφοριών για την ακριβή σας θέση, σάς συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο τεχνικής υποστήριξης της φορητής συσκευής σας, τον κατασκευαστή της συσκευής σας ή τον πάροχο λογισμικού σας ή του φυλλομετρητή (browser). Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν ορθά χωρίς τις πληροφορίες για την τοποθεσία σας. Εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και οι οποίες θα μπορούσαν να προσδιορίσουν την τοποθεσία σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρατίθενται στη συνέχεια. Βάσει νόμου, ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες. 

Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες εταιρείες ή οργανισμούς. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες δημοσίως προσβάσιμες.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε 

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για:

 • να πλοηγηθείτε και να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων της Ιστοσελίδας
 • να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας στην Ιστοσελίδα μας
 • να διαχειριζόμαστε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, της διεξαγωγής έρευνας πελατών και της αξιολόγησης της αποδοτικότητας των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της διαφημιστικής μας δραστηριότητας
 • να διατηρούμε, διαχειριζόμαστε και βελτιώνουμε τα προϊόντα μας, τις προσφορές, τις προωθητικές ενέργειες, την Ιστοσελίδα μας
 • να συμμορφωνόμαστε με την κείμενη νομοθεσία.

 

Οι εν λόγω πληροφορίες θα παρέχονται από εσάς και θα χρησιμοποιούνται από εμάς για τα νόμιμα συμφέροντά μας με σκοπό τη διαχείριση της παρούσας ιστοσελίδας, την καταχώρησή σας στις υπηρεσίες που έχετε εγγραφεί καθώς και προκειμένου να απαντούμε σε τυχόν ερωτήσεις ή αιτήματα για παροχή πληροφοριών που μπορεί να έχετε.

Κατά διαστήματα, ενδέχεται να προβαίνουμε στη λήψη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς, όπως επί παραδείγματι εάν παρέχετε οικειοθελώς πληροφορίες σχετικά με τη σωματική ή πνευματική σας υγεία, ως μέρος αιτήματος για παροχή πληροφοριών. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και, εάν είναι εφικτό, για να σας παράσχουμε πρόσθετες οδηγίες (π.χ. για να σας ενημερώσουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλετε αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας). Παρέχοντας σε Εμάς ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή σε οποιαδήποτε Δήλωση συλλογής προσωπικών δεδομένων που σας παρέχεται.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο ή συμπληρώνετε μια ηλεκτρονική φόρμα ή στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να αναφέρετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια της λήψης ενός προϊόντος της ANGELINI, ανατρέξτε στη Πολιτική απορρήτου της χώρας σας, που είναι διαθέσιμη μέσω της διεύθυνσης https://www.angelini.gr/wps/wcm/connect/gr/home/privacy για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πώς Εμείς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

4. Cookies 

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μέσω της χρήσης των Cookies (και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών), ως μέρος της βελτίωσης του περιεχομένου και της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies, παρακαλούμε όπως δείτε την Πολιτική μας για τη χρήση των Cookies https://www.angelini.gr/wps/wcm/connect/gr/home/cookie-policy

5.  Συγκεντρωτικές Πληροφορίες 

Χρησιμοποιούμε συγκεντρωτικές πληροφορίες, οι οποίες δεν προσδιορίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, προκειμένου να παρακολουθούμε τον τρόπο πλοήγησης των χρηστών στην ιστοσελίδα και σε συγκεκριμένες σελίδες, καθώς και τη χρήση της ιστοσελίδας, ώστε να βελτιώσουμε το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του περιεχομένου.

6.    Με ποιους μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε 

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου της ANGELINI. Μπορούμε επίσης να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συγκεκριμένα τρίτα μέρη, όπως: παρόχους  υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την ανάπτυξη των συστημάτων μας και παροχής τεχνικής υποστήριξης· σε ελεγκτές και συμβούλους στο πλαίσιο του ελέγχου της συμμόρφωσής μας με εξωτερικούς και εσωτερικούς κανονισμούς· δημόσιες και αστυνομικές αρχές και διαδίκους/αντιδίκους, εφόσον αυτό απαιτείται εκ του νόμου ή στο πλαίσιο αντιδικίας και σε διαδόχους (ειδικούς ή καθολικούς) ή συνεργάτες της ANGELINI ή εταιρείας του ομίλου της ANGELINI σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης, συνεργασίας ή συμμετοχής σε κοινοπραξία για το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων του.

Δεν θα διαθέσουμε σε τρίτους τις προσωπικές σας πληροφορίες, κοινοποιούμε όμως τις πληροφορίες σας μόνον με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ενδέχεται να αποφασίσουμε, για στρατηγικούς ή άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, την πώληση ή μεταβίβαση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας εν όλω ή εν μέρει. Στο πλαίσιο της εν λόγω μεταβίβασης ή πώλησης, ενδέχεται να διαβιβάσουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και αποθηκλευσει, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών πελατών, σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην πώληση ή τη μεταβίβαση.

Ενίοτε ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν με άμεσο τρόπο. Επί παραδείγματι, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ανώνυμα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για την από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας.

Κατ’ εξαίρεση η Εταιρεία μας δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής.

7.     Χρόνος τήρησης προσωπικών πληροφοριών 

Τηρούμε τις πληροφορίες σας για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν εκ του νόμου απαιτείται η τήρηση για μεγαλύτερη περίοδο). 

8.  Σύνδεσμοι σε λοιπούς ιστοτόπους και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστοτόπους που διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι. Εάν επισκεφθείτε έναν από τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστοτόπους, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις λοιπές πολιτικές τους. Δεν ευθυνόμαστε  για τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων. Οι εν λόγω οργανισμοί χειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχετε σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λοιπές πολιτικές τους.

Ενδέχεται επίσης οι πάροχοι άλλων εφαρμογών, εργαλείων, γραφικών στοιχείων (widgets) και προσθηκών που διαθέτουμε στην Ιστοσελίδα μας, να χρησιμοποιούν επίσης αυτοματοποιημένες μεθόδους για τη συλλογή πληροφοριών και τον τρόπο χρήσης των εν λόγω λειτουργιών. Οι εν λόγω οργανισμοί ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές.

9. Διεθνής διαβίβαση δεδομένων 

Οι εταιρείες του ομίλου της ANGELINI και τρίτοι ενδέχεται να εδρεύουν οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων χωρών που μπορεί να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα όπως η χώρα διαμονής σας. Ανεξάρτητα από το σε ποιά χώρα μεταφέρονται τα προσωπικά σας δεδομένα, Εμείς θα διαβιβάσουμε  τα προσωπικά σας δεδομένα εφαρμόζοντας αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και υπό κατάλληλους συμβατικούς περιορισμούς (όπως οι Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της ANGELINI και οι Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες ΕΕ). Δικαιούστε να λάβετε αντίγραφο των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων της ANGELINI ή / και των Πρότυπων Συμβατικών Ρητρών ΕΕ της  ANGELINI κατόπιν αιτήματος επικοινωνώντας με την ANGELINI στη διεύθυνση privacy.greece@angelinipharma.com

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τους Χρήστες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ελλάδας και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους.           

Με την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων, συμφωνείτε στην εν λόγω διαβίβαση, αποθήκευση ή επεξεργασία. Οι εν λόγω διαβιβάσεις θα τελούν σε συνάρτηση με τις χρήσεις που προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και κατά τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία. Θα λαμβάνουμε κάθε αναγκαίο μέτρο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση της ασφαλούς διαχείρισης των δεδομένων σας, σύμφωνα πάντα με την παρούσα πολιτική απορρήτου και τη νομοθεσία.

10. Ασφάλεια πληροφοριών 

Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο που έχει εκπονηθεί για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών. Οι τεχνικές, διοικητικές και υλικές μας διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. Παρότι καταβάλλουμε προσπάθειες για την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων, κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο δημόσιο δίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένα 100% ασφαλή.

Εφαρμόζουμε κατάλληλες πολιτικές απορρήτου και ασφάλειας που προορίζονται να εξασφαλίσουν, στο μέτρο που είναι ευλόγως εφικτό, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών Μας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων σας.

11. Τα δικαιώματά σας 

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός σας αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, ιδίως σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία, τις κατάλληλες εγγυήσεις δυνάμει των οποίων πραγματοποιούνται τυχόν διαβιβάσεις σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

Περαιτέρω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Μπορείτε να βρείτε τη σχετική Εποπτική Αρχή και τα στοιχεία επικοινωνίας στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανωτέρω καθώς και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτών επικοινωνώντας μαζί μας με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα «Τρόπος επικοινωνίας» κατωτέρω.

12. Τροποποιήσεις στην πολιτική απορρήτου μας 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από τηνημερομηνία που αναγράφεται στην αρχή  Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρού εις καιρόν. Σε περίπτωση τροποποίησης, θα αναρτούμε εδώ την αναθεωρημένη έκδοση και θα μεταβάλλουμε την <<ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης>> (την ημερομηνία έναρξης ισχύος) στην αρχή της πολιτικής. Θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση της πολιτικής.

13. Τρόπος επικοινωνίας 

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση: privacy.greece@angelinipharma.com