Επικοινωνία

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, επιλέξτε κάποιο από τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:  
 

Διεύθυνση Έδρας:


Angelini Pharma Hellas Μονοπρόσωπη A.B.E.E.
Ρούπελ 4 & 17ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας
145 64, Νέα Κηφισιά
Αθήνα

Tηλ: +30 210 6269200
Fax: +30 210 8071688
e-mail: info@angelinipharma.gr  

Γραφείο Θεσσαλονίκης:


Angelini Pharma Hellas Μονοπρόσωπη A.B.E.E.
Μητρ. Γρηγορίου Καλλίδη 1
551 31, Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη

Tηλ: +30 2310 818064 
Fax: +30 2310 823695

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν γενικά στον Όμιλο Angelini, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.angeliniholding.com ή www.angelinipharma.com  για τον Φαρμακευτικό Κλάδο αποκλειστικά.


Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε στην Angelini Pharma Hellas παρακαλούμε στείλτε το Βιογραφικό σας Σημείωμα μέσω 

e-mail στο hr_dept@angelinipharma.gr

Για αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων, αποστολή e-mail στο: pharmacovigilance@angelinipharma.gr