1   /   1  

Τι είναι πόνος;
Ο πόνος (από το ρήμα πένομαι), στους Ομηρικούς χρόνους σήμαινε σκληρή δουλειά (εξού και επίπονος), τον καιρό του Ηρόδοτου σήμαινε δυσφορία...
Νευροφυσιολογία του πόνου
Η διαδικασία της πρόκλησης και της αντίληψης του πόνου καλείται αλγαισθησία και περιλαμβάνει μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση δομών του Περιφερικού και του Κεντρικού Νευρικού
      1   /   1  

  •  | 
  • 1