Το Μυοσκελετικό Σύστημα

Μυοσκελετικό σύστημα ονομάζεται το σύνολο των οργάνων εκείνων, επί των οποίων στηρίζεται ένας οργανισμός. Στα σπονδυλωτά ζώα αποτελείται από τα οστά και τις αρθρώσεις, δηλαδή το σκελετό. Το σκελετικό σύστημα είναι το πρώτο από τα δύο συστήματα που συνθέτουν το κινητικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος. Το άλλο είναι το μυϊκό σύστημα και αποτελείται από τους μύες. Ο σκελετός του ανθρώπου αποτελείται από 206 οστά.

Ο ρόλος του σκελετού στο Μυοσκελετικό Σύστημα

Ο σκελετός μας είναι ένας ζωντανός ιστός και έχει πολλές και σημαντικές λειτουργίες:
  • Στηρίζει το σώμα και καθορίζει τη μορφή του
  • Σχηματίζει κοιλότητες, μέσα στις οποίες προστατεύονται πολύτιμα όργανα όπως ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες κτλ.
  • Συμβάλλει στην κίνηση του οργανισμού με τη συνεργασία των σκελετικών μυών.
  • Έχει ρόλο αιμοποιητικό, γιατί στον ερυθρό μυελό του παράγονται τα κύτταρα του αίματος.
  • Αποτελεί αποθήκη αλάτων, κυρίως ασβεστίου και φωσφόρου

κορυφή

Ο ρόλος των αρθρώσεων στο Μυοσκελετικό Σύστημα

Οι αρθρώσεις δημιουργούνται στα σημεία όπου ενώνονται δύο ή περισσότερα οστά. Οι αρθρώσεις, με τον τρόπο που είναι κατασκευασμένες, δίνουν ευκαμψία, εκτός από στήριξη, στο υπόλοιπο μυοσκελετικό σύστημα (του οποίου είναι μέρος), ώστε να επιτρέπουν την πραγματοποίηση και ταυτόχρονα να καθορίζουν τον τρόπο των κινήσεων στους οργανισμούς.

Τύποι αρθρώσεων

Ανάλογα με την κινητικότητα και το είδος του ιστού που παρεμβάλλεται, οι αρθρώσεις διακρίνονται σε:
  • Διαρθρώσεις: αποτελούν το συνηθέστερο τύπο άρθρωσης και επιτρέπουν ελεύθερη κίνηση, όπως η άρθρωση του γόνατος, του ώμου, του αγκώνα κ.ά.
  • Συναρθρώσεις ή Συνδεσμώσεις: δεν επιτρέπουν ορατές κινήσεις, όπως οι ραφές του κρανίου.
  • Αμφιαρθρώσεις: χαρακτηρίζονται από ινοχονδρώδη συνένωση με ελάχιστη κίνηση, όπως η ηβική σύμφυση και οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι.

Οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.

κορυφή
Σχετικά Άρθρα