Δίκτυο Angelini

Οι ποικίλες δραστηριότητες του Ομίλου Angelini οδήγησαν στη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου ιστοσελίδων στις χώρες δράσης του.

Ιστοσελίδες των εταιρειών αλλά και των προϊόντων της Angelini, ισχυροποιούν τους δεσμούς εμπιστοσύνης με το κοινό, έχοντας πάντα ως βασική αποστολή τη φροντίδα για καθημερινή υγεία και ευεξία.

"Δικτυωθείτε" και ελάτε κι εσείς στη διαδικτυακή οικογένεια των εταιρειών του Ομίλου Angelini στο φαρμακευτικό τομέα αλλά και στους  υπόλοιπους τομείς δραστηριοποίησής του.